Απώλειες Beaufighter

Aviation-Arcaeology-logo

Πίνακας με τις απώλειες αεροσκαφών Beaufighter 1941 -1945.

Σημείωση: Ο πίνακας περιέχει καταρρίψεις Beaufighter και εκτός Ελληνικής επικράτειας.

Πηγή:  http://aces.safarikovi.org

Βeaufighter list

Aircraft Wreck Greece  BristolBeaufighter

Comments are closed.